Wielobranżowe kompleksowe prace projektowe zmierzające do budowy zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie.

Lokalizacja: Kraków
Powierzchnia użytkowa: 14 422,90 m2
Okres realizacji: 2019 – 2021
Wartość inwestycji: 323 700 000 zł