Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka

Prace projektowe nad największym nowo budowanym szpitalem pediatrycznym Europy. Szpital umożliwi kompleksową opiekę nad najmłodszymi pacjentami i składa się ze szpitalnego oddziału ratunkowego, zintegrowanego bloku operacyjnego z 5 salami operacyjnymi, zintegrowanej...
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1, Lublin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1, Lublin

Dokończenie prac nad największym szpitalem klinicznym w Polsce, wyposażonym w zintegrowany blok operacyjny, zintegrowaną pracownię endoskopową, ośrodek radioterapii z dwoma akceleleratorami liniowymi, nożem cybernetycznym i tomoterapią, zakład medycyny nuklearnej,...
Szpital Miejski w Gliwicach

Szpital Miejski w Gliwicach

Prace projektowe nad budową nowej siedziby Szpitala Miejskiego w Gliwicach. Program użytkowy zakłada realizację12 oddziałów łóżkowych, zespołu 11 poradni przyszpitalnych, gabinetów wielofunkcyjnych,szpitalnego oddziału ratunkowego,bloku operacyjnego.Łącznie...
Szpital Nowe Miasto

Szpital Nowe Miasto

Pierwszy z etapów rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, zakładający rozbudowę izby przyjęć o nowy budynek oraz jej przebudowę w istniejącym skrzydle szpitala. Zakres opracowania obejmuje parter projektowanego oraz przebudowywanego obiektu....