Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego dla „Budowy bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią”, który funkcjonalnie jest powiązany z budynkiem głównym szpitala poprzez łącznik na poziomie parteru i piętra.

Projekt poza budową bloku operacyjnego obejmował także między innymi:

  • Budowę nowego budynku tlenowni,
  • Przebudowę istniejącego już bloku operacyjnego na Ośrodek Rehabilitacji,
  • Modernizację i przebudowę oddziału neurologicznego, udarowego, kardiologicznego, chirurgicznego, chorób wewnętrznych,
  • Adaptację pomieszczeń z przebudową po Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej na pomieszczenia Zakładu Diagnostyki Obrazowej,
  • Adaptację pomieszczeń z przebudową na pomieszczenia dla poradni szpitalnych,
  • Zaprojektowanie niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie niezbędnym dla potrzeb prawidłowej realizacji zadań

Lokalizacja: Starogard Gdański
Powierzchnia zabudowy: 1 238 m2
Powierzchnia użytkowa: 2 933 m2