Łódź, Polska
Okres realizacji: 2018 – 2021
Status: prace budowlane w toku
Wartość inwestycji: 450 000 000 zł

Dokończenie prac nad największym szpitalem klinicznym w Polsce, wyposażonym w zintegrowany blok operacyjny, zintegrowaną pracownię endoskopową, ośrodek radioterapii z dwoma akceleleratorami liniowymi, nożem cybernetycznym i tomoterapią, zakład medycyny nuklearnej, szpitalny oddział ratunkowy.