Dokończenie prac nad największym szpitalem klinicznym w Polsce, wyposażonym w zintegrowany blok operacyjny, zintegrowaną pracownię endoskopową, ośrodek radioterapii z dwoma akceleratorami liniowymi, nożem cybernetycznym i tomoterapią, zakład medycyny nuklearnej, szpitalny oddział ratunkowy z lądowiskiem dla helikopterów.

Lokalizacja: Łódź
Powierzchnia użytkowa: 68083,09 m2
Okres realizacji: 2018 – 2021
Wartość inwestycji: 450 000 000 zł

Źródło zdjęć obiektu: https://ckd.umed.pl/dzialalnosc-kliniczna/centralny-szpital-kliniczny/