Po raz pierwszy w historii naszej firmy przedstawiciel Iplusmed obecny był na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Udział w największym ekonomiczno – gospodarczym wydarzeniu w Europie Środkowo – Wschodniej stwarza możliwości udziału w pogłębionych dyskusjach między innymi na temat systemu ochrony zdrowia i inwestycji medycznych. Tegoroczna edycja Forum odbyła się pod hasłem „Europa w obliczu nowych wyzwań”. O wyzwaniach, możliwościach, zagrożeniach rozmawialiśmy w gronie ekspertów, gości i interesariuszy.

Prezes Zarządu Iplusmed sp. z o.o. – dr n. med. Maciej Matłok reprezentował naszą firmę jako zaproszony ekspert podczas panelu dyskusyjnego dotyczącego bezpieczeństwa sektora medycznego i poświęconego zagadnieniom odbudowy sektora ochrony zdrowia na Ukrainie dotkniętej wojną wywołaną przez jej wschodniego sąsiada – Rosję.

W dotkniętej wojną Ukrainie konieczne jest zbudowanie nowego, unikalnego na skalę europejską ośrodka rehabilitacji. Podjęta przez władze Lwowa inicjatywa stworzenia centrum Unbroken zasługuje na najwyższe uznanie. Ośrodek ten zapewni wykonanie niezbędnych procedur zabiegowych, leczenie przez multidyscyplinarny zespół specjalistów, pobyt w warunkach oddziału intensywnej terapii, ale także rehabilitację stacjonarną, rehabilitację ambulatoryjną i wreszcie zapewni zaplecze niezbędne do produkcji, obsługi serwisowania niezbędnych przyborów ortopedycznych takich jak zawansowane protezy kończyn – powiedział dr Maciej Matłok

Iplusmed zaproszony został do pełnienia roli doradczy medyczno- projektowego i wspólnie z partnerami z Ukrainy rozpoczyna prace nad stworzeniem studium wykonalności projektu.

XXXI Forum Ekonomiczne odbyło się w Karpaczu w dniach 6-8 września 2022 r. Tematem przewodnim było hasło: „Europa w obliczu nowych wyzwań”. Wydarzenie jest jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, na której nie tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee. Forum w 2022 r. odwiedziła rekordowa liczba 5050 uczestników z 59 krajów oraz 450 przedstawicieli mediów ogólnopolskich i zagranicznych. Przez trzy dni odbyło się ponad 400 debat i prezentacji.