W dniu 30 marca przedstawiciele Iplusmed obecni byli na konferencji Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej i Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego poświęconej zagadnieniom nowoczesnego zarządzania podmiotami ochrony zdrowia, która odbywa się w dniach 30- 31 marca 2023 r. w Gdyni.

Prezes Zarządu Iplusmed sp. z o.o. – dr n. med. Maciej Matłok reprezentował naszą firmę jako zaproszony ekspert i zaprezentował wykład dotyczący bezpieczeństwa energetycznego i efektywności energetycznej obiektów ochrony zdrowia.

Nie ma dla projektowania obiektów ochrony zdrowia dziś ważniejszego wyzwania niż wielodyscyplinarne podejście do zagadnień zapewniania Inwestorom i Użytkownikom szpitali optymalnej efektywności nowych jak i modernizowanych obiektów. Na rynku dostępnych jest co prawda wiele nowoczesnych produktów ale dopiero wnikliwa analiza potrzeb konkretnego szpitala i wybranie optymalnego połączenia różnych rozwiązań daje szansę na realne obniżenie wydatków na nośniki energii i obniżenie kosztów funkcjonowania szpitala – powiedział dr Maciej Matłok

Iplusmed wspólnie z Industria Project powołały w ubiegłym roku do życia komórkę organizacyjną zatrudniającą inżynierów specjalizujących się w doradztwie energetycznym. Iplusmed wraz ze swoim partnerem grupą Fibrain oferuje Klientom kompleksowe produkty obejmujące instalacje fotowoltaiczne, przemysłowe magazyny energii elektrycznej a także kompleksowe projekty instalacji produkcji zielonego wodoru.

Konferencja konferencji Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej i Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego jest jednym z większych tego typu wydarzeń w Polsce, w tym roku odbywa się w Hotelu Nadmorskim w Gdyni.