Opracowanie konkursowej koncepcji architektonicznej rozbudowy i dostosowania ortopedyczno-rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi w Poznaniu. Koncepcja zakladała budowę budynku szpitala w miejscu istniejących zakładów ortopedycznych i agregatu prądotwórczego, które przeznaczone są do wyburzenia. Pomiędzy projektowanym budynkiem a istniejącym szpitalem przewidziano łącznik łączący poziom kondygnacji pierwszego piętra i poziom projektowanego bloku operacyjnego. Koncepcja przewidywała wykonanie również łącznika na poziomie kondygnacji podziemnej.

Bryła w rzucie zbliżonym do litery „L”
Budynek podzielony na dwie części 3-piętrową i 4-piętrową
Powierzchnia użytkowa: 8 244 m2