Agencja Badań Medycznych ogłosiła w poniedziałek zwycięzcę konkursu na grant w wysokości 100 mln złotych na rozwój polskiej terapii CAR-T. Dofinansowanie ma umożliwić prowadzenie badań i doprowadzić do powszechnego stosowania tej terapii w polskim systemie ochrony zdrowia. Pieniądze trafią do konsorcjum w którego skład wchodzi lider zespołu – Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz m.in. Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowksiej – Curie w Warszawie.

W ramach realizacji projektu do naszych działań należeć będzie zaprojektowania technologii medycznej specjalistycznego laboratorium. To dla naszego zespołu nie tylko wyróżnienie, ale także wyzwanie i szansa! Efektem naszych prac będzie projekt specjalistycznego laboratorium z pomieszczeniami klasy czystości B i strefami w klasie czystości A zaprojektowanego zgodnie z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej.

Terapia CAR-T, dostępna na świecie od 2019 roku, to przełom w leczeniu nowotworów opornych na chemioterapię i najbardziej zaawansowana technologia medycyny spersonalizowanej. Polega na wytworzeniu dla każdego pacjenta leku na bazie jego własnych limfocytów, które zmodyfikowane genetycznie staną do celowanej walki z nowotworem.

Terapia stosowana jest w przypadku opornej na klasyczną chemioterapię ostrej białaczki limfoblastycznej, a u dorosłych w leczeniu złośliwych chłoniaków. Trwają aktualnie badania nad wykorzystaniem tej metody w leczeniu innych grup schorzeń.