Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy innowacyjnego ośrodka badawczo-klinicznego o nazwie „Proton Rad Med Bydgoszcz” wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu. Zaprojektowano budynek 3 kondygnacyjny: z 2 kondygnacjami użytkowymi nadziemnymi oraz 1 kondygnację podziemną.

Projektowana powierzchnia użytkowa: ~3 600 m2