Kowno, Litwa
Okres realizacji: 2018 – 2020
Status: przygotowanie do rozpoczęcia prac budowlanych

Opracowanie koncepcji architektonicznej i projektu technologii medycznej dla największego prywatnego szpitala na Litwie. Projekt obejmuje zintegrowany blok operacyjny, pracownię endoskopii, zakład diagnostyki obrazowej oraz oddziały łóżkowe i poradnie specjalistyczne.