Obiekt stanowi rozbudowę i nadbudowę budynku technicznego, usytuowanego w centralnej części istniejącego kompleksu szpitalnego MSW. Poszczególne pomieszczenia oraz oddziały zostały zaprojektowano zgodnie z wytycznymi technologicznymi.

Lokalizacja: Lublin
Powierzchnia użytkowa: 3 134 m2
Wartość inwestycji: 24 951 516 zł brutto