Dokończenie prac nad największym szpitalem klinicznym w Polsce, wyposażonym w zintegrowany blok operacyjny, zintegrowaną pracownię endoskopową, ośrodek radioterapii z dwoma akceleleratorami liniowymi, nożem cybernetycznym i tomoterapią, zakład medycyny nuklearnej, szpitalny oddział ratunkowy.

Lokalizacja: Lublin
Powierzchnia użytkowa: 68083,09 m2
Okres realizacji: 2016-2021
Wartość inwestycji: 380 000 000 zł