Lublin, Polska
Okres realizacji: 2016 – 2021
Status: prace budowlane w toku
Wartość inwestycji: 380 000 000 zł

Prace projektowe nad rozbudową i modernizacją położonego w sercu Lublina szpitala uniwersyteckiego z blokiem operacyjnym, pracowniami endoskopii, zakładem diagnostyki obrazowej oraz szpitalnym oddziałem ratunkowym.