Zabrze, Polska
Okres realizacji: 2018 – 2022
Status: prace budowlane w toku
Wartość inwestycji: 120 000 000 zł

Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, koncepcji architektonicznej, projektu aranżacji wnętrz i technologii medycznej dla nowego obiektu diagnostyki i leczenia schorzeń cywilizacyjnych i chorób wieku podeszłego. Projekt obejmuje zespół pracowni hemodynamiki i leczenia chorób rytmu serca, oddział intensywnej terapii, laboratorium analityczne oraz pomieszczenia dydaktyczne i naukowe.