Prace projektowe nad modernizacją, przebudową i rozbudową szpitala, których celem jest podniesienie poziomu świadczonych usług w wiodącym szpitalu stolicy. Na zZakres prac obejmuje projekt nowej izby przyjęć, zakładu diagnostyki obrazowej, centralnej sterylizacji, oddziau intensywnej terapii oraz zintegrowanego bloku operacyjnego.

Lokalizacja: Warszawa
Powierzchnia użytkowa: 14 156,61 m2
Okres realizacji: 2018 – 2021
Wartość inwestycji: 180 000 000 zł