Warszawa, Polska
Okres realizacji: 2018 – 2021
Status: prace budowlane w toku
Wartość inwestycji: 180 000 000 zł

Prace projektowe nad modernizacją, przebudową i rozbudową szpitala, których celem jest podniesienie poziomu świadczonych usług w wiodącym szpitalu stolicy. Zakres prac obejmuje projekt nowej izby przyjęć, zakładu diagnostyki obrazowej, centralnej sterylizacji, oddziau intensywnej terapii oraz zintegrowanego bloku operacyjnego.