Lublin, Polska
Okres realizacji: 2017 – 2020
Wartość inwestycji: 52 000 000 zł
Status: prace budowlane w toku

Opracowanie dokumentacji dla uniwersyteckiego centrum stomatologicznego z ponad 100 fotelami dentystycznymi. W obiekcie znajdą się m.in.: Zakład Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej, Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego, Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, Zakład Protetyki Stomatologicznej, Zakład Medycyny Jamy Ustnej, Samodzielna Pracownia Propedeutyki, Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej, Zakład Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia, Katedra i Zakład Periodontologii, Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej z salą zabiegową oraz Pracownie Zintegrowanego Leczenia dla dorosłych i dzieci. Zaprojektowano też salę wykładową, sale seminaryjne, ćwiczeniowe i dydaktyczne.