Budynek ma ponad dziewięć tysięcy metrów kwadratowych, sześć kondygnacji nadziemnych oraz jedną podziemną, gdzie znajdzie się parking. W ramach inwestycji wykonaliśmy m. in. wielofunkcyjną salę wykładową, sale seminaryjne, sale ćwiczeń oraz sale dydaktyczno-przedkliniczne w obrębie poszczególnych katedr i zakładów. Powstały też gabinety stomatologiczne dla leczenia standardowego oraz specjalistycznego wraz z salą do zabiegów w znieczuleniu ogólnym. Codziennie w murach obiektu kształci się około 500 polskich studentów kierunku lekarsko-dentystycznego, a także przyjmowani są pacjenci, którzy zyskali dostęp do kompleksowego i nowoczesnego leczenia w jednym miejscu. Całość prac projektowych wykonaliśmy oczywiście w technologii BIM.

Lokalizacja: Lublin
Powierzchnia użytkowa: 7 472,52 m2
Okres realizacji: 2017 – 2020
Wartość inwestycji: 52 000 000 zł