W drugim etapie konkursu współpracowaliśmy z firmą Heinle Wischler und Partner dla której opracowaliśmy projekt technologii laboratoryjnej, projekt zwierzętarni i hodowli ryb oraz opracowywaliśmy założenia dla rozwiązań ekologicznych budynku, wśród których znalazły się między innymi elementy błękitno-zielonej infrastruktury retencjonującej wodę deszczową, system instalacji wody szarej do zagospodarowania wód opadowych, energooszczędna instalacja wentylacji, system fotowoltaiczny z budynkowym magazynem energii. Wszystkie te rozwiązania pozwoliły na osiągnięcie niskich wskaźników zapotrzebowania projektu budynku w energię użytkową (ok. 24 Wh/m2rok) oraz niskiego poziomu emisji CO2 (ok. 25 kg CO2e/m2rok).

Nasza wspólna praca zaowocowała zdobyciem wyróżnienia , z czego bardzo się cieszymy ale bardziej cieszymy się z nabytego doświadczenia, rozwinięcia nowych kompetencji i współpracy w miłym towarzystwie.

Zwycięzcom konkursu gratulujemy!