Prace projektowe nad pierwszym etapem prac zmierzających do stworzenia nowego szpitala uniwersyteckiego w Poznaniu. Pierwszy z budynków zaplanowano jako siedziba szpitalnego oddziału ratunkowego z wyniesionym lądowiskiem dla śmigłowców, oddziału intensywnej terapii oraz zintegrowanego bloku operacyjnego

Lokalizacja: Poznań
Powierzchnia użytkowa: 17 715,19 m2
Okres realizacji: 2018 – 2019
Wartość inwestycji: 90 000 000 zł