Poznań, Polska
Okres realizacji: 2018 – 2021
Status: zakończenie prac projektowych
Wartość inwestycji: 90 000 000 zł

Prace projektowe nad pierwszym etapem prac zmierzających do stworzenia nowego szpitala uniwersyteckiego w Poznaniu. Pierwszy z budynków zaplanowano jako siedziba szpitalnego oddziału ratunkowego z wyniesionym lądowiskiem dla śmigłowców, oddziału intensywnej terapii oraz zintegrowanego bloku operacyjnego.