Pierwszy z etapów rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, zakładający rozbudowę izby przyjęć o nowy budynek oraz jej przebudowę w istniejącym skrzydle szpitala. Zakres opracowania obejmuje parter projektowanego oraz przebudowywanego obiektu.

Lokalizacja: Nowe Miasto
Powierzchnia użytkowa: 1 922 m2
Wartość inwestycji: 3 140 171 zł brutto