Nowy Sącz, Polska
Okres realizacji: 2016 – 2020
Status: prace budowlane w toku
Wartość inwestycji: 50 000 000 zł

Opracowanie projektu dla nowego pawilonu ginekologiczno – położniczego, z oddziałem intensywnej terapii noworodków, oddziału ginekologii onkologicznej.