Największy nowo budowany szpital uniwersytecki w Europie centralnej, wyposażony w sale dla 935 pacjentów, zintegrowany blok operacyjny z 20 salami, zintegrowaną pracownię endoskopową z 12 salami, oddział intensywnej terapii, ośrodek radioterapii z nożem cybernetycznym i tomoterapią, zakład medycyny nuklearnej z PET TK i PET MRI oraz SPECT TK, oddział ratunkowy, pracownia hemodynamiki i radiologii interwencyjnej.

Lokalizacja: Kraków
Powierzchnia użytkowa: 108 373,15 m2
Okres realizacji: 2014 – 2019
Wartość inwestycji: 1 200 000 000 zł