Prace projektowe nad największym nowo budowanym szpitalem pediatrycznym Europy. Szpital umożliwi kompleksową opiekę nad najmłodszymi pacjentami i składa się ze szpitalnego oddziału ratunkowego, zintegrowanego bloku operacyjnego z 5 salami operacyjnymi, zintegrowanej pracowni endoskopii, poradni specjalistycznych, a także wysocespecjalistycznego oddziału chorób zakaźnych przystosowanego do leczenia dzieci z chorobami wysocewirulentnymi. Zaprojektowana ilość łózek to 354szt.

Lokalizacja: Poznań
Powierzchnia użytkowa: 35 925,62 m2
Okres realizacji: 2016-2021
Wartość inwestycji: 400 000 000 zł