Poznań, Polska
Okres realizacji: 2016 – 2021
Status: prace budowlane w toku
Wartość inwestycji: 400 000 000 zł

Prace projektowe nad największym nowo budowanym szpitalem pediatrycznym Europy. Szpital umożliwi kompleksową opiekę nad najmłodszymi pacjentami i składa się ze szpitalnego oddziału ratunkowego, zintegrowanego bloku operacyjnego, zintegrowanej pracowni endoskopii, poradni specjalistycznych a także wysocespecjalistycznego oddziału chorób zakaźnych przystosowanego do leczenia dzieci z chorobami wysocewirulentnymi.