W ramach nowoprojektowanego budynku przewidziano gorącą platformę składającą się ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Bloku Operacyjnego i lądowiska dla helikopterów wyniesionego ponad dach segmentu B4. Platformę zaprojektowano w sposób umożliwiający szybki dostęp do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zakładu Diagnostyki Endoskopowej i Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

Powierzchnia użytkowa: 8 878,41 m2
Powierzchnia usługowa: 3 633,17 m2
Powierzchnia ruchu: 5 554,79 m2
Powierzchnia netto: 18 066,37 m2
Powierzchnia całkowita: 21 225,66 m2